Pravidlá

Obrázok

Pravidlá

Poslaťod Jolene » Uto Nov 20, 2012 11:17 am

*** Pravidlá hry ***

I. Generál

1. Registrácie

Lady Popular je hra,ktorá v svojej súčasnej forme je webová hra.Registrácia je úplne zadarmo a je jedna podmienka pre hráčov -súhlasiť sa pravidlami.

2.Účty

Každý hráč má pravo mať len 1 účet.

3. Fórum

Fórum webovou adresou http://forum.ladypopular.sk je oficiálna jednotka hry Lady Popular .Všetky prepady v hre,ktoré porušujú súčasné pravidlá,môžu viesť do trestov tam a v hre.

4. Hra Lady Popular

Tím Lady Popular nezodpovedá za nesprávnu interpretáciu opcie,ktoré hra poskytuje.

Lady Popular je virtuálna hra a napriek tomu,že je blízka reálneho života,je len jeho kópie.Plastická chirurgia je vážna operácia,ku ktorej musí sa starostlivo priblíži.Legislatíva nedovolí kozmetické operácie pre osoby,ktoré nemajú 18 rokov.Pred týmto krokom je lepšie,aby ste sa poradili s priateľmi,rodinou a odborníkom v tejto oblasti,alebo v prípade že máte niektoré otázky alebo starosti ako výsledok Vašej hry v Lady Popular a jej opciach.5.Virtuálna mena a služby

Transfer zakúpených virtuálnych peňazí (kredity, mince, diamanty, atď.) alebo virtuálnych služieb (Premium predplatenie, talenty, atď.)z jednej verzie hry (krajna) na inú,od jedného hráča do iného alebo medzi odlišnými hrami XS-Software sú zákazané. Podobné žiadosti nebudú schválené.

6. Oficiálny jazyk

Oficiálnym jazykom v priebehu hry LadyPopular a fóra (http://skforum.madmoo.com/) je slovenský. Komentáry, otázky a všetko,čo je zdielané musí byť len po slovenský.II. Zákazy a Tresty

1.Multi účty (Multiaccounting) sa stávajú keď jeden užívateľ má viac ako jednu registráciu.Toto je zakázané a bude potrestané bez ohľadu na to,či hráči sú na úrovni 0 alebo sú pokročilí.

Hráči,ktorí potrebujú jeden počítač/IP adresa musia informovať administrátora cez Feedback hry hneď po registrácií.Hráči,ktorí neinformujú,že používajú jeden počítač, budú trestaní,pretože to je porušenie pravidiel.Keď hrajú z jedného počítača hráči nemajú právo:

* hlasovať vzájomne

* robiť súboj vzájomne

* poskytovať podporu z jedného počítača

* zúčastniť sa na spoločné akcie s inými účtami z tohto počítača proti tretí

* prihlásiť sa do viac ako jeden účet z jedného počítača v istom čase

Ustanovenie pomocného účtu z inej IP cieľom podporovania hlavného účtu,napríklad hlasovanie a súboje,je tiež multiaccounting.

Poznámka: Toto je len niekoľko príkladov pre priamy alebo nepriamy multiaccounting.

Trest pre multiaccounting je zablokovanie účtov bez upozornenia.

2. Pouzívania botov (automatické skripty)

Boty sú stanovené (automatické)skripty vo všetkých formách ,ktoré simulujú činnosť účtu (okrem automatizovaných skripty v hre).Používanie boty je silne zakázané a bude trestané zablokovaním účtu.

3.Chargeback (odúčtovanie, storno)

To je spôsob požadovania peňažných prostriedok naspäť po ich zakúpení v hre.To je striktne zakázané.

4. Porušenia hry

Za porušenia sú považované úmyselné akcie na stroje a / alebo ostatných hráčov v hre.To sú:

útok na server * ( pokus pre oklamanie systému,umýslene prekážky práce serveru alebo manipulovanie kódov hry)

pokusy vstúpiť do pouzívateľského počítača

priame porušenie (vstup do účtu niektorého iného bez jeho vedomia ,t.j Hackovanie)

nepriame porušenie ( interferencia s hrou iného účtu)

manipulovanie kódov hry

posting falošné správy

byť časťou falošných správ

každá činnosť proti inému hráčovi, alebo serveru (to zahŕňuje obchádzanie pravidiel hry z jedného počítača: IP adresu pomocou software skryť IP adresu užívateľa, otvorené verejné proxy servery a také metódy);

použitie akejkoľvek techniky získať dôverné informácie od iných používateľov, heslá, kódy rôznych typov a všetky druhy informácií,do ktorých normálne nemá prístup.

*Administrácia zachová svoje právo hľadania kompenzácie v súde podľa legislatívy Bulharskej Republiky pre poškodenia a náhrady administratívnych nákladov.

5. Využiť bug


Bug je chyba - výsledka slabostí alebo nepochopenia hry.V skripte hry,ktorý povolí hráč ,aby zlepšil svoje podmienky v zakázaných pravidlách, a/alebo typy ťažkostí,servery hry alebo personál a/alebo software urobia,ktoré je predpokladané.

V prípade,že hráč nájde chybu v hre,je zaviazaný informovať administrátor o nej.V prípade,že neinformuje,užívateľ bude potrestaný.

6.Nadávky

Všetky typy nevhodné správanie v rozpore s verejným slušnosti voči ostatným hráčom v hre. To sú:

reklama pornografie / nelegálny materiál

urážlivé mená

urážlivé a neslušné užívateľské mená a / alebo avatary na fóre alebo v hre

Fotky alebo avatary s erotickým smerom,slobodnou pornografiou,násilnosťou alebo inou decentnosťou budú cenzurované a hráč,ktorý ich používa bude potrestaný zablokovaním účtu bez upozornenia.

7.Urážlivý jazyk

7.1 Nadávky

Všetky typy nadávky bez ohľadu na to, komu sú určené a kde sú publikované (napr. vnútri komentár v profile, v osobnej správe, ako meno Lady alebo pet, atď) sú prísne zakázané. Urážajúci obsah bude cenzurovaný.

7.2 Vydieračstvo,klebety a uražlivý jazyk

Všetky typy vydieračstva,urážky alebo hrozby(fyzické,nevirtuálne) proti ostatným hráčom sú prísne zakázané.

7.3 Impersonating an Administrator

Administrátory hry sú ľudia, ktoré môžu pomôcť hráčovi,v prípade,že máju problémy a otázky o hre.Takže musia byť rešpektovaní a Impersonating an Administrator je prísne zakázané. Tento opis zahŕňa aj:

pokusy Užívateľov postaviť členov hry pod tlakom,cieľom získať niektoré prednosti nad inými hráčmi v hre

urážky alebo hrozby do užívateľa,ktorý je členom personály bez ohľadu na miesto a postup.Personál hry zachová právo postupovať ako chce,bez vysvetlenia .

Urážky alebo hrozby do užívateľa,ktorý je členom personály.Tresty platia pre každého hráča bez ohľadu na ich status.

Trest za tento druh zneužívanie mute účtu bez upozornenia.

8. Spam

To je posielanie nechcené správy do iných hráčov v hre:

8.1 Požadovanie o hlas alebo zdieľanie hlasu.

Požadovanie o hlas alebo zdieľanie hlasu pre všetky hry v hre je prísne zakázané.

8.2 Falošné správy

Správy s falošným obsahom s účelom urobiť ďalších hráčov vykonávať herné činnosti s cieľom získať akékoľvek odmeny je prísne zakázané.

8.3 Reklamy

Všetky typy neautorizovaných reklám sú zakázané bez ohľadu na to,či sú v textovej forme,alebo vo forme nadpisu,odkazu,obrazu,avataru,atď.

Trest pre spam je mute účtu bez upozornenia.

Personál hry zachová právo priložiť nasledujúce tresty bez informovania hráča pre toto.

Tresty sú :

* Dočasné postihnutie posting správy vo fóre hry.

* Permanentlé postihnutie posting správy vo fóre hry.

* Dočasný zákaz z fóra hry.

* Permanentný zákaz z fóra hry.

* Dočasné postihnutie posting správy v hre.

* Permanentné postihnutie posting správy v hre.

* Dočasný zákaz z hry.

* Permanentný zákaz z hry.

* Zmazanie užívateľského účtu.

* V prípade,že dôkaz pre multiaccouting/babysitting je nájdený -dezaktivácia účtov,ktoré sú súčasť prestúpenia.*

* Zablokovanie/filtering prístup do stroje v hre.

"Dôkaz" v kontexte znamená,že personál jednomyseľne posúdi ho ako prestúpenie.Personál nie je zaviazaný dať vysvetlenie pre svoje rozhodnutie.

Pozorovanie: otázky o zablokovaných účtoch alebo zakázanom prístupe musia byť poslané do Feedback hry,alebo ohlásené vo fóre hry.Urážlivý jazyk alebo početné žiadosti o komentároch keď jeden je už získaný nebudú byť tolerované.

III. Ohlasovania

1. Ohlasovania hráčov

Ohlasovania hráča pre každý typ prestúpenia je urobené vo fóre hry alebo na nasledujúcej adrese:

http://support.ladypopular.com,

http://xs-software.com/contacts.php .

Preskúšanie je robené tímom hry pred týždennými hodnotením.V prípade,že ohlasovanie dokazuje falšovanie,urobené cieľom viniť nepriateľa ,hráč,ktorý poslal ohlasovanie musí byť potrestaný.

2. Ohlasovanie členov tímu

V prípade,že hráč/hráči majú neistotu o robote člena tímu,môže/môžu požadovať dôkladné skúšanie člena.Taká požiadavka musí byť poslaná len do http://xs-software.com/contacts.php.V prípade,že vina je dokázaná,člen tímu musí byť potrestaný zablokovaním všetkých typov prístupu na hru a zmazaním ho/ju z tímu hry.

*Ohlasovania budú byť uvažované,v prípade,že sú napísané vzdelaným spôsobom.

IV. Doplnky

1. Kontrola správnych rozhodnutia

Činnosti moderátora môžu byť zrušené len istým moderátorom alebo administrátorom.

2.Kompenzácia

2.1 V prípade,že hráč je obeťou chyby hry alebo tímu,musí získať kompenzáciu.

2.2 V prípade,že hráč skúsi ignorovať rozhodnutie moderátorov spýtaním sa inému moderátorovi ,bude zmazaný z hry.Výnimka môže byť urobená v prípade,že hráč kontaktoval administrátora.

3.Protesty

Každý nevysvetlený nesúhlas s pravidlami hry môže viesť do jedného z vyššie uvedených trestov alebo zákazu v hre.To či potrestanie môže byť nielen v hre Lady Popular,ale aj vo fóre hry závisí od úrovne prestúpenia.Personál Lady Popular súhlasí súdiť tieto typy činnosti najlepším spôsobom.

4.Neopísané prípady

Administrátor hry zachová právo potrestať aj v neopísaných prípadoch ,keď rozhodnú,že činnosti hráčov porušia pravidlá pre čestnú hru.

V.Tím hry(personál)

To je ZAKÁZANÉ pre všetci členov hry,aby hrali hru bez ohľadu na ich užívateľské meno.To je ZAKÁZANÉ pre personál hry,aby vstúpil do účtov hry.Jedinečnou výnimkou je v prípade,že člen tímu má kontrolu len vo fóre.Tím:

* nie je zodpovedaný za poškodenia (bez ohľadu na to či je zapojený s hrou )hráča ako výsledok jeho účasť v hre.

* nie je zodpovedaný za problémy so zariadenia ,ktoré podporujú hru.

* zachová právo kompenzovať hráčov,ktorí trpia problémy z činností tímu.

* zachová právo urobiť korekcie v hre a jej aspektoch bez upozornenia.

* zachová právo zmeniť tieto pravidlá a predtým upozorniť hráč správou v hre alebo vo fóre.

* zachová právo zablokovať prístup do hry,keď to je nutné.Toto platí aj pre plánované prerušenia kvôli podporu aj tak pre nehody.

VI.Kontakty

Jedinečné oficiálne fórum na kontakt personál hry je na webovej strane http://support.ladypopular.sk.Môžete tiež používať fórum hry http://skforum.madmoo.com/ .

VII.Užívatelia

Registráciou účtu Užívatelia prehlasujú,že prečítali tieto pravidlá a súhlasili s nimi a s ich trestami,v prípade,že personál rozhodne,že je to potrebné.Je povinný pravidelne posúdiť sa na zmeny pravidiel.Nevedomie nie je ospravedlnenie.Užívatelia zodpovedajú za osobnú informáciu a nemusia predstaviť ju inému členovi tímu-súčasní alebo predchádzajúci

Práva hry vyhradené XsSoft s.r.o. (http://xs-software.com/)

Právo tohto textu vyhradené XsSoft s.r.o. a jeho reprodukcia bez nášho písomného súhlasu je zakázaná.
Jolene
 
Príspevky: 761
Registrovaný: Pon Jún 04, 2012 7:27 am

Re: Pravidlá

Poslaťod BellaSwanová2002 » Pia Aug 26, 2016 10:52 am

Dobrý deň,
prišiel mi zákaz používať správy a komentáre na určitý čas. Dôvod bol komentár ktorý som poslala niektorej z lady. Ja však nevidím problém v tom komentári. Tej lady som dala hlas na FTV Catwalk a napísala som jej ,,Max na FTV" čiže max bodov na FTV Catwalk. Nejako mi to nesedí. Prosím mohli by ste mi to vysvetliť ? Budem rada za každú spätnú odozvu.
Prajem príjemný deň.
BellaSwanová2002
 
Príspevky: 6
Registrovaný: Sob Dec 12, 2015 11:10 am
Bydlisko: Martin (neďaleko Žiliny)

Re: Pravidlá

Poslaťod summer71 » Štv Sep 01, 2016 9:54 am

do komentáru nemôžeš napísať "max na FTV"... vôbec nemôžeš písať o tom, koľko bodov danej lady dávaš, môžeš jej len pochváliť oblečenie alebo niečo podobné napísať, ale hlasovanie má byť anonymné, aby to bolo férové :)
Summer D.
summer71
 
Príspevky: 195
Registrovaný: Pia Sep 14, 2012 5:35 pm


Späť na Módna Aréna

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron