Užívateľské údaje

Obrázok
svet módy

Užívateľské údaje

Poslaťod Jolene » Štv Aug 16, 2012 2:51 pm

Užívateľ sa zaväzuje uchovávať v prísnej tajnosti údaje


9.3.1 XS Soft JSCo poskytuje hry resp. služby k užívaniu online prostredníctvom webového prehliadača. Software, ktorý je lokálne požadovaný v počítači užívateľa (predovšetkým operačný systém a webový prehliadač, príp. i plugin ako Flash alebo Java) spoločnosť XS Soft JSCo neposkytuje ani neinštaluje. Spoločnosť XS Soft JSCo k nim neposkytuje ani žiadnu podporu. Užívateľ si sám musí udržiavať počítač v stave, ktorý umožňuje užívanie hier spoločnosti XS Soft JSCo. Ani pri inštalácii lokálne požadovaného software spoločnosť XS Soft JSCo neposkytuje technickú podporu.

9.3.2 Užívateľ sa zaväzuje uchovávať v prísnej tajnosti prístupové údaje (prihlasovacie údaje, heslá atď.), ktoré obdrží od spoločnosti XS Soft JSCo za účelom prístupu k jednotlivým hrám, príp. službám. Užívateľ bude spoločnosť XS Soft JSCo neodkladne informovať v prípade, že sa dozvie alebo sa len domnieva, že jeho prístupové údaje sú známe neoprávneným tretím osobám. Z dôvodu zaistenia dôkazov sa užívateľovi odporúča urobiť tak písomne (príp. emailom). Pokiaľ účet použije tretia osoba, potom čo sa dostala k prístupovým údajom, pretože ich užívateľ dostatočne nezabezpečil pred cudzím prístupom, musí užívateľ kvôli ním umožnenému nebezpečenstvu nejasností o tom, kto s daným účtom zaobchádzal a kto môže byť v prípade porušenia zmluvy alebo iných zákonov stíhaný, počítať s tým, že sa s ním bude jednať tak, ako by s kontom zaobchádzal sám. XS Soft JSCo je oprávnená sama posúdiť každý prístup s údajmi užívateľa ako prístup užívateľa. XS Soft JSCo upozorňuje na to, že heslá by sa z bezpečnostných dôvodov mali pravidelne meniť. Užívateľ je sám zodpovedný za používanie svojho účtu.

9.3.3 V prípade dôvodného podozrenia, že prístupové údaje boli oznámené neoprávneným tretím osobám, je spoločnosť XS Soft JSCo z bezpečnostných dôvodov oprávnená, nie však povinná, sama podľa svojho zváženia bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť prístupové údaje, príp. zablokovať užívanie konta. Pritom bude o tom neodkladne informovať oprávneného užívateľa a na výzvu ho v primeranej lehote informuje o nových prístupových údajoch. Užívateľ nemá nárok na to, aby jeho pôvodné prístupové údaje boli znovu obnovené.

9.3.4 Užívateľ nie je oprávnený predávať svoje konto tretím osobám alebo ho iným spôsobom poskytnúť ďalej. To neplatí pre predaj alebo poskytnutie v rámci ponúk, ktoré za týmto účelom vytvorí a vyhradí XS Soft JSCo.

9.3.5 XS Soft JSCo zabezpečuje svoje systémy proti napadnutiu vírusmi. I napriek tomu sa napadnutie vírusom nedá nikdy celkom vylúčiť. Okrem toho sa môže stať, že neoprávnené tretie osoby rozošlú emaily s použitím názvu spoločnosti XS Soft JSCo bez jej súhlasu, ktoré obsahujú napríklad vírusy alebo tzv. spyware alebo ktoré odkazujú na obsahy webov, ktoré obsahujú vírusy alebo spyware. Na to nemá XS Soft JSCo žiadny vplyv. Užívateľ je preto povinný sám skontrolovať všetky doručené emaily, ktoré boli zaslané spoločnosťou XS Soft JSCo alebo pod jej menom, či neobsahujú vírusy. Platí to i pre emaily od iných užívateľov hier alebo služieb.

9.3.6 Užívateľ vyhovie nariadeniam spoločnosti XS Soft JSCo, jej zamestnancom a ich pomocníkom pri plnení a zariaďovaní. Platí to predovšetkým pre nariadenia administrátorov a moderátorov fóra, ktoré prípadne patrí k príslušnej hre a/alebo službe.
9.4 Povinnosti užívateľa ohľadom informácií, ktoré prípadne sám umiestní

9.4.1 Užívateľ bude starostlivo vyberať informácie, ktoré zverejní a poskytne ostatným užívateľom na portáli Madmoo.com.

9.4.2 Užívateľ sa zaväzuje nešíriť v rámci služieb obsahy (napríklad obrázky, videa, odkazy, názvy, slovný komentár) s reklamným, politickým, náboženským, urážlivým, obťažujúcim, násilníckym, sexistickým, pornografickým či inak morálne zavrhnutiahodným alebo pohoršujúcim, predovšetkým rasistickým a krajne pravicovým alebo ľavicovým obsahom, osobami nebo záznamom. Ďalej sa užívateľ zaväzuje nepoužívať právne chránené pojmy, názvy, obrázky, videa, hudobné diela, hry ani iné materiály. V spornom prípade užívateľ neodkladne sám odstráni obsahy, ktoré spoločnosť XS Soft JSCo vytkne. XS Soft JSCo má tiež právo takéto materiáli odstrániť sama. Užívateľ bude vždy dodržiavať všetky príslušné zákonné a právne predpisy, predovšetkým predpisy na ochranu mládeže, ochranu údajov, ochranu práva osobnosti, ochranu pred hanobením, autorské práva, známkové práva atď.

9.4.3 Užívateľ nie je oprávnený používať služby k ilegálnym alebo neoprávneným účelom. Taktiež nie je oprávnený používať užívateľské meno a/alebo emailové adresy iných užívateľov bez ich predchádzajúceho súhlasu pre zasielanie prípadných nevyžiadaných emailov, reklamných informácii alebo k iným podnikateľským alebo komerčným účelom.

9.4.4 V prípade porušenia vyššie uvedených povinností je spoločnosť XS Soft JSCo oprávnená k tomu, aby sama vymazala užívateľom umiestené informácie.

9.4.5 XS Soft JSCo je predovšetkým oprávnená úplne alebo čiastočne umiestnené informácie, pokiaľ existujú konkrétne náznaky porušenia týchto VOP, návodov a pravidiel jednotlivých služieb alebo pokiaľ sú inak protiprávne. To je napríklad prípadu pri informáciách, ktoré:

sú evidentne pohoršujúce, rasistické, fanatické, propagujúce násilie;
obťažujú inú osobu alebo sú urážajúce, vyhrážajúce sa, obscénne, hanobiace alebo ohovárajúce;
sú sexistické, pornografické alebo majú inú, mládež ohrozujúcu povahu alebo obsahujú odkaz k mládeži neprístupnej webovej stránke;
obsahujú nesprávne alebo zavádzajúce informácie; podporujú ilegálne spôsoby chovania;
predstavujú ilegálnu alebo neoprávnenú kópiu alebo šírenie autorsky chráneného diela, napr. poskytnutím ilegálnych počítačových programov alebo odkazov na ilegálne počítačové programy, informácie o obchádzaní zariadení na ochranu pred tvorbou nelegálnych kópií a ilegálne hudobné kópie alebo odkazy na ilegálne hudobné kópie alebo iným spôsobom porušujú autorské právo;
obsahujú odosielanie "rizikových emailov", "reťazových správ" alebo nevyžiadaných hromadných emailov, bezprostredných správ, "spimmingu" alebo "spammingu";
obsahujú obmedzené, len cez heslo prístupné alebo skryté stránky alebo obrázky;
podporujú kriminálne aktivity alebo zámery alebo obsahujú návody k ilegálnym aktivitám alebo na nich navádzajú, okrem iného nie však výlučne informácie o výrobe alebo nákupe zbraní, detskej pornografii, podvode, obchode s drogami, hazardných hrách, obťažovaniu, spammingu, spimmingu, šírení počítačových vírusov a iných škodlivých súborov, porušovanie autorských práv, patentových práv alebo odcudzenie výrobných tajomstiev;
vyzývajú iných užívateľov k uvedeniu osobných údajov pre komerčné alebo nezákonné účely alebo k uvedeniu prístupových údajov;
obsahujú vyobrazenie inej osoby bez toho, aby bol k dispozícii jej súhlas;
obsahujú komerčné aktivity a/alebo predaj, napr. verejné súťaže, losovanie, výmenné obchody, inzeráty, pyramídové hry

9.4.6 Nárok na znovu obnovenie zmazaných informácii neexistuje. Okrem toho je spoločnosť XS Soft JSCo oprávnená vylúčiť užívateľa z ďalšej účasti na príslušných službách a, pri niekoľkonásobnom porušení vyššie uvedených predpisov i napriek napomenutiu, okamžite vypovedať konto užívateľa. Uplatňovanie ďalších nárokov spoločnosti XS Soft JSCo, predovšetkým nárokov na náhradu škody, zostáva výslovne vyhradené.

9.4.7 Pokiaľ užívateľ obdrží informáciu o zneužití služieb tretími osobami, príp. inými užívateľmi (napr. šírenie a zasielanie obsahov, ktoré sú podľa tohto bodu 9.4.5 zakázané) bude o tom informovať spoločnosť XS Soft JSCo. Pre zaistenie účinného zásahu prosíme užívateľa, aby tak urobil písomne (napr. emailom).
Jolene
 
Príspevky: 843
Registrovaný: Pon Jún 04, 2012 7:27 am

Späť na Lady Popular

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron